Druckversion schließen

Stammgruppen


Springen Sie direkt:





Stammgruppen

Krippengruppen:

Mäusegruppe (Gruppenleitung: Susanna Gayer)

Kükengruppe (Gruppenleitung: Silke Riedelbauch)

Kindergartengruppen:

Tigergruppe (Gruppenleitung: Stephanie Baumann)

Bärengruppe (Gruppenleitung: Patricia Holl)

Tigerentengruppe (Gruppenleitung: Brigitte Lober)

Froschgruppe (Gruppenleitung: Carola Kriegl)